Spør en lege

Forbered deg før legebesøket. Legebesøket er din mulighet til å fortelle hvordan du føler deg og hvordan ryggsmertene påvirker livet ditt. Bruk muligheten til å snakke med omsorgspersoner om hvilke behandlinger som finnes og hva du kan gjøre selv.

Benytt deg gjerne av sjekklisten her på siden. Sørg for at du forbereder deg til ditt neste legebesøk.

Til deg med diagnose, men som fortsatt har utfordringer

Du som allerede har fått diagnosen ankyloserende spondylitt, men til tross for behandling har utfordringer med symptomer, er det viktig at du kontakter omsorgspersonell for oppfølging.

Til deg som har symptomer, men ingen diagnose

Hvis du ikke vet hvorfor du har smerter, anbefales du å kontakte en lege så snart som mulig. Du kan få en forklaring på hva som forårsaker smertene dine,  hva slags hjelp du kan få, samt hva du kan gjøre selv.

LAST NED TIPS FØR LEGEBESØKET

Vil du lære mer

Hvis du vil lære mer om ankyloserende spondylitt (tidligere kalt Bekhterevs sykdom) , finner du god informasjon hos  pasientorganisasjonene, Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge).

Spør likepersoner

Mange personer med kronisk sykdom velger å melde seg inn i en pasientforening. Pasientforeningene tilbyr informasjon, hjelp og støtte for sine medlemmer. Likepersonsordningen er en del av dette arbeidet. En likeperson er en person som du kan snakke med, som lytter og tar deg på alvor, vet hvor du kan få råd og hjelp, kan gi informasjon om sykdommen, om rettigheter, attføring og om arbeid.

Hvorfor kontakte en likeperson? Når man lever med en kronisk lidelse, ikke har fått en diagnose eller venter på en diagnose, kan det være til stor hjelp å få snakke med en person som kjenner seg igjen i de utfordringer man møter på. 

Både Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge) jobber for at personer med kronisk revmatisk sykdom skal få en bedre hverdag. 

NRF hjelper deg. Mer informasjon finner du her.
 
Spafo Norge hjelper deg. Mer informasjon finner du her.

Uppdaterad: 24-04-2018