Spør en lege

Forbered deg før legebesøket. Legebesøket er din mulighet til å fortelle hvordan du føler deg og hvordan dine ryggproblemer påvirker livet ditt. Benytt muligheten til å prate med omsorgspersoner om hvilke behandlinger som finnes og hva ditt neste steg bør være.

Benytt deg gjerne av testen og sjekklisten her på hjemmesiden. Sørg for at du leser deg opp på ankyloserende spondylitt før ditt neste legebesøk.

Til deg med diagnose, men som fortsatt har utfordringer

Du som allerede har fått diagnosen ankyloserende spondylitt, men til tross for behandling har utfordringer med symptomer, er det viktig at du kontakter omsorgspersonell for oppfølging av symptomene dine.

Til deg som har symptomer, men ingen diagnose

Hvis en lege ikke har gitt deg en forklaring på hva dine smerter kommer fra, anbefales du å kontakte en lege så snart som mulig. Du kan få en forklaring på hva som forårsaker  smertene dine, samt hva slags hjelp du kan få.

LAST NED TIPS FØR LEGEBESØKET

Vil du lære mer

Hvis du vil lære mer om ankyloserende spondylitt (tidligere kalt Bekhterevs sykdom) , finner du god informasjon hos  pasientorganisasjonene, Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge).

Spør likepersoner

Mange personer med kronisk sykdom velger å melde seg inn i en pasientforening. Pasientforeningene tilbyr informasjon, hjelp og støtte for sine medlemmer. Likepersonsordningen er en del av dette arbeidet. En likeperson er en person som du kan snakke med, som lytter og tar deg på alvor, vet hvor du kan få råd og hjelp, kan gi informasjon om sykdommen, om rettigheter, attføring og om arbeid.

Hvorfor kontakte en likeperson? Når man lever med en kronisk lidelse, ikke har fått en diagnose eller venter på en diagnose, kan det være til stor hjelp å få snakke med en person som kjenner seg igjen i de utfordringer man møter på. 

Både Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge) jobber for at personer med kronisk revmatisk sykdom skal få en bedre hverdag. 

NRF hjelper deg. Mer informasjon finner du her.
 
Spafo Norge hjelper deg. Mer informasjon finner du her.

Uppdaterad: 24-04-2018