En AS ordbok

Å forstå medisinsk terminologi

Det kan være vanskelig å forstå medisinske uttrykk brukt av legen din og annet helsepersonell som du møter. Denne guiden beskriver noen av uttrykkene som ofte er brukt når man snakker om ankyloserende spondylitt (AS) og noen uttrykk brukt av helsepersonell du kan komme i kontakt med.

 

1.      Spondylitt/Spondyloartritt
Spondylitt/spondyloartritt er navnet på en gruppe inflammatoriske/betennelse sykdommer i leddene. Dette inkluderer ankyloserende spondylitt og psoriasisartritt1. Les mer om spondylitt typene og uttrykkene brukt når vi snakker om inflammasjon/betennelse.   

2.      Teamet med helsepersonell
Du kan møte mange ulike typer helsepersonell som bidrar til diagnostiseringen, behandlingen og oppfølgingen av inflammatoriske sykdommer. Les mer om hvem du kan møte på, og hva rollen deres er. 

3.      Snakk om symptomer
Spondylitt kan være assosiert med ulike symptomer som smerte og stivhet.2 3 Les mer om de medisinske uttrykkene brukt for å beskrive symptomene. 

4.      Prøver
Som en del av legebesøket ditt vil statusen på din nåværende tilstand bli evaluert. Dette kan inkludere fysiske undersøkelser og blodprøver 4 5. Les mer om uttrykkene som kan oppstå relatert til prøver og fysiske undersøkelser. 

5.      Bildebehandling
Det er viktig å se leddene og skjelettet for å kunne stille en diagnose, og for å kunne overvåke effekten av behandlingen. Du kan bli henvist til røntgen, MRI eller CT skann;1 6. Les mer om uttrykk assosiert med bildebehandling. 

6.      Behandlinger
Det finnes mange ulike typer behandling for spondylitt.1 2 7 Forstå de ulike mulighetene for behandling av spondylitt og andre relaterte uttrykk.

7.      Beskrivelse av sykdomsaktivitet
Tilstanden din kan variere fra dag til dag avhengig av hvor aktiv inflammasjonen/betennelsen er. Forstå uttrykkene legen din kan bruke når det snakkes om retningen tilstanden din går i. 

Uppdaterad: 24-04-2018